Контакт
Контакт форма

Држава: Македонија
Град: Скопје
Адреса: Симеон Кавракиров ул.бр.16/4
Телефон: 02 240 10 10
Fax: 02 240 10 11
Е-маил: info@digicom.com.mk
Контакт
Контакт форма
Почитувани за дополнителни информации можете да не побарате на дежурниот телефон 070/276-669 од 9 до 17 часот од понеделник до петок.